{if 0<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/12/161948596550.png

 • {if 1<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/12/161948597180.png

 • {if 2<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/13/161948598079.png

 • {if 3<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/13/161948599141.png

 • {if 4<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/13/161948600833.png

 • {if 5<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/13/161948602599.png

 • {if 6<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/13/16194860325.png

 • {if 7<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/161948604230.png

 • {if 8<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/161948605080.png

 • {if 9<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/161948605988.png

 • {if 10<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/161948606839.png

 • {if 11<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/161948607579.png

 • {if 12<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/16194860827.png

 • {if 13<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/14/16194860902.png

 • {if 14<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/15/161948610088.png

 • {if 15<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/15/161948610910.png

 • {if 16<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/15/161948611845.png

 • {if 17<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/27/01/15/161948612554.png

 • {if 18<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/09/17/07/49/16003721866.png

 • {if 19<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/09/18/05/04/160044867058.png

 • {if 20<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/09/18/05/04/160044868040.png

 • {if 21<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/09/18/05/04/160044868688.png

 • {if 22<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/09/18/05/04/160044869374.png

 • {if 23<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/12/28/02/32/160916597939.png

 • {if 24<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/01/15/02/29/161072096751.png

 • {if 25<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2020/09/17/07/49/160037219992.png

 • {if 26<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2018/11/27/03/15/154333170571.png

 • {if 27<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2018/11/27/03/14/154333164021.png

 • {if 28<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/19/161727597919.png

 • {if 29<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/19/161727599190.png

 • {if 30<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/19/161727599931.png

 • {if 31<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/20/161727601348.png

 • {if 32<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/20/161727602550.png

 • {if 33<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/20/161727603413.png

 • {if 34<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2021/04/01/11/20/161727604115.png

 • {if 35<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2019/09/12/10/24/156828389440.png

 • {if 36<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2017/09/16/02/52/15055303378.png

 • {if 37<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2018/09/12/03/24/153676588179.png

 • {if 38<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2018/09/12/03/24/15367658899.png

 • {if 39<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2015/12/16/02/23/145023262883.png

 • {if 40<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2015/12/16/02/24/14502326534.png

 • {if 41<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2015/12/16/02/24/145023266087.png

 • {if 42<=6}
 • upload/web/50/508425/slide/2018/09/12/03/24/153676589870.png

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TỰ NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian đăng: 27-10-2022 16:25 | 24 lượt xemIn bản tin


 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ  VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TỰ

NĂM HỌC 2022-2023

          

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022 -2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.Thực hiện Hướng dẫn của UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Hội nghị CBVC và Hội nghị người Lao động năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của UBND-LĐLĐ quận Đống Đa về tổ chức Hội nghị CBVC năm 2022;

Sáng ngày 11/10/2022, Trường  Tiểu học Trung Tự tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2022-2023. dự hội nghị có toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà truờng.

Hội nghị là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà truờng đuợc nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân, cũng như của nhóm tổ chuyên môn, tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2021-2022, phương huớng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của nguời lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, trong sạch, vững mạnh.

 Mở đầu chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên Báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức. Đồng chí Ngô Phi Khanh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022 và thông báo các nội dung công khai năm học 2022 – 2023. Đồng chí Trương Thị Thúy Lan – Chủ tịch Công đoàn lên báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 và dự kiến phong trào thi đua; nội dung giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2022 – 2023. 

    Phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể, hội nghị đã được nghe các tham luận của các tổ khối, cụ thể là tham luận của khối 4 với bản tham luận “ Giữ vững và phát huy chất lượng học sinh giỏi”. Khối 1 với tham luận “ Một số kinh nghiệm dự thi giáo viên giỏi”. Đồng chí Đào Minh Huế - Nhân viên Thư viện với tham luận “ Một số biện pháp góp phần quản lý và mở rộng Thư viện mở”    

  Sau khi đồng chí hiệu trưởng Ngô Phi Khanh đại diện cho Ban giám hiệu trả lời các thắc mắc, nguyện vọng của tập thể giáo viên đề đạt, đồng chí Lê Hoài Mỹ- Trưởng ban thanh tra nhân dân đã báo cáo công tác thanh tra năm học 2021-2022.  Đồng chí Hoàng Mỹ Dung- Kế toán đã thông qua hội nghị quy chế chi tiêu hội nghị của năm học 2022-2023. Ban thư kí hội nghị làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc thông qua nghị quyết hội nghị, nhận được 100% ý kiến nhất trí với những chỉ tiêu thi đua của nhà trường trong năm học 2022-2023. Đồng chí Ngô Phi Khanh – Hiệu trưởng và đồng chí Trương Thị Thúy Lan – Chủ tịch Công đoàn đã kí giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn. 100% CB-GV-Nv cũng kí cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về thu – chi, dạy thêm – học thêm, về việc thực hiện các quy ước, quy định của nhà trường trong năm học 2022 – 2023. Cuối cùng là phần tuyên dương, khen thưởng các cá nhân đã có thanh tích trong các phong trào thi đua của ngành, của Công đoàn năm học 2021 – 2022 các cấp từ Thành phố, Quận. 

 Hội nghị CBVC năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVC và nâng cao trách nhiệm của ban lãnh đạo nhà trường; xây dựng đội ngũ CBVC có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời Hội nghị cũng là dịp để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2021-2022 và đề ra các biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nâng cao đời sống CBVC năm học 2022-2023.      

  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu hoc Trung Tự năm học 2022 -2023 đã thành công tốt đẹp, hơn bao giờ hếtt. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết, nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của Ban giám hiệu nhà trường, cùng tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực, tập thể trường tiểu học Trung Tự vững tin sẽ có một năm học gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị Viên chức

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 23�454131d0a3bcd65942a54.jpg

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 2355ef00c919efdeb187fe50.jpg

 

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 233a5d67447e62b93ce07345.jpg

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 23581961f978dfbf81e6ce38.jpg

 

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 232178a878b15e76002f4f43.jpg

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 23cfae3d502476e328ba6741.jpg

 

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 23c22addd8c4fe03a05aef42.jpg

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 239afa341e2d38ea66b32939.jpg

 

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 23855c0ab31395d4cb8d8437.jpg

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 2349c3b728ae0e6950301f36.jpg

 

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 231d7f20b73991fecfa78031.jpg

 

C:UsersUserDesktop1.2 Hội nghị CBVCHội nghi VC 22 - 2369e031522874ef2ab66530.jpg

 

Bình luận